Apie įmonę

UAB "Elgama sistemos" įkurta 1994 m. pabaigoje. Įmonės veiklos sritis - automatizuotų apskaitos sistemų (AMR), reaktyviosios galios kompensavimo valdiklių, OEM produktų projektavimas, gamyba ir diegimas.

Įmonės specialistai dar 2001 metais įdiegė elektros skaitiklių duomenų perdavimo sprendimus GPRS technologija GSM tinklu. 2002 m. pradžioje buvo laimėtas AB "Lietuvos energija" - perdavimo tinklo operatorės skelbtas konkursas, dėl Nacionalinės elektros energijos skaitiklių duomenų nuskaitymo sistemos diegimo. Sėkmingai įgyvendinus šį projektą, visoje Lietuvoje buvo prijungta virš 3000 strategiškai svarbiausių elektros energijos skaitiklių į vieningą duomenų nuskaitymo sistemą. Prie šios sistemos buvo prijungtos svarbiausios įmonės, tiekiančios elektros energiją, pasienyje esančiose pastotės, bei laisvieji vartotojai. Duomenys iš šių objektų nuskaitomi ir surenkami įvairiais ryšio tipais, tačiau daugiausia nutolusių objektų nuskaitomi GPRS ryšiu, kuris "dengia" didžiąją šalies teritoriją. Visų į sistemą prijungtų elektros skaitiklių parodymai nuskaitomi per 15 minučių.

Vėliau, tokia pat technologija pagrįstos sistemos, įdiegtos visuomeniniams elektros energijos tiekėjams (AB "Rytų skirstomieji tinklai ir AB "Vakarų skirstomieji tinklai"). Iš viso į šias sistemas, iki 2007 metų pabaigos, integruota apie 15 000 elektros energijos apskaitos prietaisų.

Siekdami įgyvendinti įvairius duomenų nuskaitymo ir perdavimo projektus, apimančius nuo keliasdešimt iki kelių tūkstančių elektros skaitiklių, klientams siūlome įvairių tipų duomenų nuskaitymo sistemų sprendimus.

Pagrindinės mūsų rinkos yra: Lietuva, Latvija, Kolumbija, Lenkija, Baltarusija, Ukraina ir Rusija.

Dirbdami įvairiose rinkose, kuriame ir diegiame duomenų nuskaitymo sistemas, kurios nesunkiai adaptuojamos kiekvienos rinkos specifikai.