Programinė įranga

< Atgal
Klauskite

Fail Fix

Programinis paketas Fail Fix skirtas elektros energijos skaitiklių momentinių parametrų stebėjimui, temperatūrų matavimui ir pranešimų apie užduotų apatinių, bei viršutinių ribų viršijimą generavimui.

Pagrindinės Fail Fix programinio paketo funkcijos

- elektroninių elektros skaitiklių momentinių parametrų surinkimas bei atvaizdavimas;

- įtampos dingimų ir fazių persijungimo fiksavimas;

- temperatūros matuoklių duomenų surinkimas jų grafinis atvaizdavimas;

- leistinos temperatūros viršijimo fiksavimas;

- kitų parametrų nustatytų ribų viršijimo fiksavimas;

- sutrikimų analizavimas;

- pranešimų siuntimas apie viršytus parametrus į pašto serverį.