Programinė įranga

< Atgal
Klauskite

EnerSis NG WEB

Programinis paketas EnerSis NG WEB - skirtas elektros skaitklių duomenų nuskaitymui, saugojimui bei analizei. Sistema centralizuota ir paremta kliento serverio architektūros. Duomenys iš elektros energijos apskaitos prietaisų kaupiami serveryje, prie kurio vienu metu gali jungtis keletas vartotojų.

 

Pagrindinės EnerSis NG WEB programinio paketo funkcijos

  

- daugiavartotojiška, leidžia vienu metu dirbti keliems vartotojams; 

- vartotojų administravimas (vartotojų funkcionalumo apribojimas pagal jiems suteiktas teises);

- automatiškai pagal užduotą grafiką arba rankiniu būdu nuskaito elektros skaitiklių parametrus;

ataskaitinių grupių struktūros sudarymas (apsirašo atskiri vartotojai su jų skaitikliais);

- analizuoja duomenų bazėje išsaugotus parodymus;

- rodmenų rušiavimas ir atranka pagal įvairius pasirenkamus kriterijus;

- grafikų atvaizdavimas;

- duomenų bazės vientisumo tikrinimas (automatinis tikrinimas, ar visi skaitiklių parametrai nusiskaitė ir išsisaugojo DB);

- ataskaitų kūrimas;

- valandinių suvartojimų grafikų sudarymas;

- duomenų eksportas į MS Excel, CSV, PDF aplinką;

- duomenų perdavimas kitoms VVS (verslo valdymo sistemoms).