Programinė įranga

< Atgal
Klauskite

Elgsis CC

Programinė įranga Elgsis CC yra valdomoji procedūrų registravimo, veiklos stebėjimo ir apskaitos sistemos grandis. Programinė įranga, naudojanti vidinį kalendorių, leidžia registruoti pacientus, jiems suteikti unikalų kodą, paskirti procedūros vykdymo kabiną, datą, laiką ir trukmę. Darbuotojų patogumui, programoje įdiegta lanksti paieškos sistema, procedūrų perkėlimo ir anuliavimo mechanizmas, pakartotinė kvito spausdinimo galimybė.

Elgsis CC nuolatos "seka" įregistruotas vykdytinas procedūras ir, atėjus jų vykdymo laikui, siunčia informaciją apie jas i pultelius. Programinė įranga, veikianti MS Windows aplinkoje, apdoroja ir išsaugo duomenų bazėje iš pultelių gaunamą informaciją.

Gydomųjų procedūrų registravimo, vykdymo kontrolės ir apskaitos sistema taupo įmonės lėšas, palengvina aptarnaujančio personalo darbą. Sistema padeda išvengti nesažiningų personalo veiksmų, kelia darbuotojų darbo našumą, darbu planavimą bei pasiskirstymą, ji mažina laiko sanaudas registruojant klientus, pildant, saugant ir analizuojant įvykdytų procedūrų duomenis.

Tokia sistema jau įdiegta ir sėkmingai funkcionuoja VšI "Druskininku gydyka", Druskininkuose.

Pagrindinės Elgsis CC programinio paketo funkcijos

- klientų registravimas, duomenu išsaugojimas duomenų bazėje;

- procedūros vykdymo datos ir laiko paskyrimas;

- identifikavimo kodo klientams suteikimas (gali būti naudojamas asmens kodas);

- kvito spausdinimas. Kvite nurodoma visa klientui reikalinga informacija apie suplanuotas procedūas (procedūros pavadinimas, kabinetas, data ir laikas);

- suplanuotų procedūrų vykdymo perkėlimas arba anuliavimas;

- procedūrų įvykdymo (arba neįvykdymo) registravimas;

- pagrindinių duomenų apie klientą ir jam įvykdytas procedūras išsaugojimas kompiuterio duomenų bazėje.