Įmonė įgyvendina projektą „Naujos kartos išmaniųjų apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipai"

< Atgal
2017 11 02 Įmonė įgyvendina projektą „Naujos kartos išmaniųjų apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipai ", Nr. J05-LVPA-K-01-0016.
Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai".
Projekto įgyvendinimo tikslas - įgyvendinti MTEP veiklas, kurių metu būtų sukurtas elektroninio prietaiso, skirto išmaniųjų energijos apskaitos sistemų ir išmaniųjų tinklų diegimui bei energetinio efektyvumo didinimui, prototipas - reaktyviosios elektros energijos bepakopio kompensavimo valdiklio prototipas.
Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m. sausio mėn., pabaiga - 2018 gruodžio mėn.
Projekto biudžetas - iki 379 979,64 Eur.
Projektui skirtas finansavimas - iki 243 304,55 Eur.