Įmonė įgyvendino projektą „UAB “Elgama Sistemos” produkcijos sertifikavimas”

< Atgal
2017 09 28

Įmonė įgyvendino projektą „UAB "Elgama Sistemos" produkcijos sertifikavimas", Nr. S-03.2.1-LVPA-K-802-01-0012.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT".
Projekto įgyvendinimo pradžia - 2015 m. rugsėjo mėn., pabaiga - 2017 rugsėjo mėn.
Projekto įgyvendinimo tikslas - UAB „ELGAMA SISTEMOS" produkcijos sertifikavimas ir pardavimų užsienyje didinimas.