Naujienos

Įmonė įgyvendina projektą „Naujos kartos išmaniųjų apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipai
2017 11 02 - Įmonė įgyvendina projektą „Naujos kartos išmaniųjų apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipai"

Įmonė įgyvendina projektą „Naujos kartos išmaniųjų apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipai"

Daugiau >
Įmonė įgyvendino projektą „UAB “Elgama Sistemos” produkcijos sertifikavimas”
2017 09 28 - Įmonė įgyvendino projektą „UAB “Elgama Sistemos” produkcijos sertifikavimas”

Įmonė įgyvendino projektą „UAB “Elgama Sistemos” produkcijos sertifikavimas”

Daugiau >
2016 04 13 - Pasirašyta sutartis su AB Lietuvos geležinkeliai dėl automatizuotos duomenų apskaitos ir nuskaitymo sistemos aparatinės įrangos tiekimo

2016-04-13 Pasirašyta sutartis su AB Lietuvos geležinkeliai dėl automatizuotos duomenų apskaitos ir nuskaitymo sistemos aparatinės įrangos tiekimo.

Daugiau >
2015 12 10 - 2015-12-10 Kartu su partnere (Elgama-Elektronika Ltd.) laimėjome Latvijoje vykusį atvirą konkursą "Išmaniųjų elektros energijos skaitiklių su GPRS modemais tiekimas"

2015-12-10 Kartu su partnere (Elgama-Elektronika Ltd.) laimėjome Latvijoje vykusį atvirą konkursą "Išmaniųjų elektros energijos skaitiklių su GPRS modemais tiekimas"

Daugiau >
Įgyvendintas projektas „Išmaniosios energijos apskaitos sistemos“
2015 09 21 - Įgyvendintas projektas „Išmaniosios energijos apskaitos sistemos“

Informuojame, kad UAB „Elgama sistemos“ sėkmingai įgyvendino projektą „Išmaniosios energijos apskaitos sistemos“, Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-015, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę Intelektas LT.

Daugiau >
Įgyvendintas projektas „UAB „Elgama Sistemos“ eksporto plėtra 2“
2015 07 02 - Įgyvendintas projektas „UAB „Elgama Sistemos“ eksporto plėtra 2“

UAB „Elgama sistemos“ įgyvendino projektą „UAB „Elgama sistemos“ eksporto plėtra 2“, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės.

Daugiau >