Sprendimai

< Atgal
Klauskite

Elektros energijos apskaita

Elektoros energijos apskaita būna dviejų tipų:

Komercinė apskaita - apskaita, kuri yra naudojama atsiskaitymui su elektros tinklais, pagal jiems priklausančius įvadinių elektros energijos skaitiklių rodmenis;

Kontrolinė apskaita - apskaita, kuri yra įrengta papildomai ir skirta tam tikrų elektros energiją vartojančių įrengimų ar jų grupių suvartojamos elektros energijos kiekiui nustatyti. Pagal šios apskaitos duomenis, vartotojas gali kontroliuoti kiek elektros energijos suvartojama apšvietimui, vėdinimui, šaldymui, patalpų nuomininkams, bei tam tikroms technologinėms gamybinėms linijoms.

Tipinis ADNS (automatizuota duomenų nuskaitymo sistema) sprendimo variantas

Dažniausiai pasitaikanti ADNS sistemos architektūra susideda iš komercinės apskaitos elektros energijos skaitiklių ir kelių arba keliolikos vidinės (sub) apskaitos skaitiklių. Visų šių skaitiklių parodymai surenkami į duomenų surinkimo centrą, kuriame jie saugomi ir analizuojami.

Vidinei (padalinių, cechų, atskirų įrengimų) apskaitai pasirenkami sąlyginai nebrangūs, žemesnės tikslumo klasės elektros energijos skaitikliai, kurių matuojamų parametrų pilnai pakanka energijos vartojimo analizei.

 

 

UAB „Elgama sistemos" siūlomas sprendimas susideda iš aparatinės duomenų nuskaitymo įrangos, kuri nuskaitytus duomenis iš elektroninių elektros skaitiklių įvairiomis duomenų perdavimo technologijomis (GSM/GPRS, LAN, Internet ir kt.) perduoda į vartotojo duomenų surinkimo centrą, kuriame yra įdiegta specializuota programinė įranga duomenų apdorojimui, saugojimui ir analizei. Programinė įranga, apie suvartotą elektros energiją, leidžia kurti grafikus, teikia įvairias ataskaitas.

Kodėl tai naudinga

Darbas su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais;

ADNS sistema parodo valandinę elektros energijos vartojimo istoriją ir padeda prognozuoti kiek jos reikės ateinančiam laikotarpiui. Tokia informacija ypač aktuali dirbant su nepriklausomu elektros energijos tiekėju;

Eliminuojamas žmogiškasis faktorius;

Energetikas gali neteisingai nurašyti skaitiklio parodymus, neteisingai juos deklaruoti elektros energijos tiekėjui arba neteisingai priimti sprendimus dėl savo elektros energijos suvartojimo, bei energetinio ūkio efektyvinimo;

Efektyvus instaliuotos galios panaudojimas;

Įsidiegus tokią sistemą, bus aiškiai matyti, kokia realiai reikalinga galia vartotojui, jei instaliuota galia daug didesnė už naudojamą, tada vartotojas gali susimažinti instaliuotą galią ir mokėti mažesnį galios mokestį elektros tinklams.

Informacija apie faktinį elektros energijos vartojimą;

Energetikas arba atsakingas asmuo, nurašinėdami duomenis iš skaitiklių, gauna nepilną arba kitaip tariant, „post factum" informaciją. Informaciją apie suvartotus bendrus energijos kiekius, pagal kuriuos atsiskaito su energijos tiekėju. Elektros skaitiklio techninės galimybės leidžia matuoti ir kaupti savyje daugybę parametrų apie elektros energiją, jos kokybę ir vartojimo istoriją. Visi šie parametrai energetikui plika akimi tiesiog nematomi, tiksliau tariant, energetikas atsistojęs priešais elektros skaitiklį nemato visumos informacijos, kuri laikoma skaitiklyje. Informacijos visuma prieinama tik per ADNS, kurios pagalba informacija pateikiama susistemintai ir informatyviai.

Tokios sistemos pagalba galima lengvai pastebėti galios maksimumus, t.y. kada ir kur jie atsirado. Stebeti momentinius skaitiklio parodymus. Matyti valandinius elektros energijos suvartojimus, kas yra ypač aktualu vartotojui, norinčiam dalyvauti nepriklausomoje elektros energijos rinkoje.

Skaitiklių apskaitos procesas;

Dažniausiai surinkti informaciją iš visų elektros skaitiklių, įmonės energetikui arba atsakingam asmeniui, užtrunka daug laiko, ypač tada, kada skaitikliai yra toli vienas nuo kito. Reikalingas fizinis visų skaitiklių aplankymas ir jų duomenų nurašymas ant lapelio, o po to, rankinis jų suvedimas į kitas ataskaitas, taip bereikalingai eikvojamas energetikų darbo laikas. Naudojant ADNS yra taupomos energetikų darbo sąnaudos.

Reaktyvios galios kompensavimas ir valdymas;

Kiekvienoje įmonėję yra elektros energijos prietaisai, kurie generuoja ir vartoja reaktyviąją energiją (pvz. visi įrengimai, kurie turi elektros variklius, dienos apšvietimo lempos ir kt.). Ši energija yra apmokestinama elektros tinklų atskirai, nuo tiekiamos aktyvinės elektros energijos, bei perdavimo paslaugų. Dažniausiu atveju, kuo įmonė daugiau vartoja aktyvinės elektros energijos, tuo daugiau moka ir už reaktyvinę. Tačiau tinkamai analizuojant savo elektros ūkį su tinkamomis priemonėmis, reaktyviąją galią galima sukompensuoti ir taip sumažinti sąskaitą už ją. Tinkamai parinkus ir suderinus kompensavimo sistemą, reaktyviąją galią galima sumažinti net iki 97 %, naudojant reguliatorių, kuris valdo kondensatorines baterijas, pagal įvadinio elektros skaitiklio momentinius duomenis.